Joga tavām ausīm

Solfedžo nodarbības

Dzirdes un teorijas treniņi papildus ikdienas nodarbībām mūzikas skolā. Mācīsimies rakstīt, atpazīt un sadzirdēt akordus, intervālus. Strādāsim ar dažādiem ritmiem, taktsmēriem un tonalitātēm.
Nodarbības notiek grupās – līdz 5 cilvēkiem. Grupas tiek sadalītas atbilstoši prasmēm un spējām.
Mēneša maksa ir atkarīga no nodarbību skaita. Vienas nodarbības izmaksas sākot no 10 Eur.

.