Vai mūzikas teorija var būt aizraujoša?

Ja esi iepazinis mūsu radītos nošu tēlus mūsu pirmajā grāmatiņā “Septiņi stāsti par notiņām”, tad jau zini, ka iemācīties notis var arī viegli un interesanti. Bet vai tā pat ir ar visu pārējo mūzikas teoriju?

Mūsu jaunā grāmatiņa, “Pa pēdām notiņām” jau ir klāt, un ir gatava doties uz Tavu grāmatu plauktu.

Ko iemācīsimies?

Nošu ilgumus

Kā MI izēda tukšu ledusskapi un notiņas palika tukšiem vēderiem.

Gammas

Kā notiņas sakārtojās mažorā un minorā.

Alterācijas zīmes

Kā FA cilāja bemolus, diezus un bekarus.

Intervālus

Vai zini cik cepumi salien RE mutē?

... un vēl

Visa sarežģītā mūzikas teorija ir ievīta humoristiskos un nebēdnīgos stāstiņos.

⇒Grāmatas 90 lapaspusēs ieraudzīsi jau pirmajā grāmatiņā “Septiņi stāsti par notiņām” iepazītos nošu tēlus jaunos piedzīvojumos.

⇒Uzzināsi par nošu ilgumiem un to, kā Mi izēda tukšu ledusskapi.

⇒Iepazīsies ar taktsmēru un uzzināsi kā taktsmērs ieviesa nošu mājā kārtību.

⇒Iepazīsi basa atslēgu un izlasīsi stāstiņu par to, kā notiņas kristībās katra sev ieguva otru vārdu.

⇒Notiņu ierindas mācībā uzzināsi kas ir noturīgās un nenoturīgās pakāpes.

⇒Atradīsi arī stāstiņu par to, kā Fa sporta zālē cilāja bemolus, diezus un bekarus.

⇒Uzzināsi arī kas ir gammas un transponēšana un kā Si mācīja analizēt skaņdarbus un cik cepumi salien Re mutē.

⇒Grāmatas noslēgumā atradīsi mūziķu stāstiņus, kā viņiem gājis ar Solfedžo mācīšanos, un kāpēc mācīties mūzikas teoriju. Ar savu pieredzi padalījās perkusionists Mārtiņš Miļevskis, LNO vokāliste Sabīne Krilova, ģitārists Kaspars Zemītis, kordiriģente Dita Tomsone un pianists Romāns Vendiņš.

Ko saka autore?

“Pa pēdām notiņām” ir otrā grāmata, kurā mūzikas teoriju ietērpju stāstos. Pirmajā grāmatiņā, “Septiņi stāsti par notiņām”, katra notiņa līnijkopā ieguva sev tēlu. Šajos stāstos iepazīsim mūzikas teoriju, ko apgūst mūzikas skolas pirmajā un otrajā klasē. Jau iepazītie tēli izdzīvos dažādus piedzīvojumus jautrajā mūzikas pasaulē.

Iveta Brikmane

Kāpēc mācīties solfedžo?

Man kā operdziedātājai tas ir ļoti liels pluss, ka atradu ceļu, lai labi izprastu solfedžo. Tas noder gan mācoties jaunas dziesmas, gan strādājot operā.
 Novēlu katram grāmatiņas lasītājam iepazīt solfedžo un sadraudzēties ar to, jo patiesībā mūzikas teorija ir labais draugs-palīgs, kas grib tikai un vienīgi visu to labāko. 

Sabīne Krilova ( vokāliste)

Mācu dziedāt gan bērniem, gan citiem pieaugušajiem. Un katras jaunas dziesmas sākums ir solfedžo: tonalitāte, ritms, intervāli. Es to visu zinu, jūtos droši, tāpēc arī varu šajā jaunajā, brīžiem bailīgajā ceļā palīdzēt saviem dziedātājiem.

Dita Tomsone (kordiriģente)

Manā darba bez solfedžo zināšanām nav iespējams nekas – ne nošu materiāla apguve, ne struktūras izpratne, ne interpretācijas veidošana. Teorijas zināšanas izmantoju arī rakstot mūziku ģitārai, korim, vai orķestrim.

Kaspars Zemītis (solo ģitārists)

Manuprāt, apgūt solfedžo pamatlīmeni nav grūti un ir ļoti noderīgi. Tā ir kā vēl viena valoda, kura paver plašas iespējas sacerēt savas melodijas, spēlēt instrumentus un visādi citādi radoši izpausties.

Mārtiņš Miļevskis (perkusionists)

Solfedžo ir neatņemama daļa no mūzikas mācīšanās. Tas attīsta dzirdi, palīdz izprast teoriju, tā ir mūzikas ābece.
Liels paldies šīs grāmatas autorei par kolosālo pieeju solfedžo mācību procesam!

Romāns Vendiņš (pianists)

Grāmatas cena šobrīd 15.00 €