Puteklītes pasaciņas

Video nodarbības jebkurā laikā un vietā. Sāc nodarbību tad, kad Tev ir laiks, un bērnam ir vēlme darboties. Skolotāja Iveta kopā ar Ēriku, Tomiņu un mazo Rafaelu darbosies ar Tevi.

Mācīsimies latviešu un cittautu pasakas, dzejoļus un tautasdziesmas. Dziedāsim dziesmas un klausīsimies mūziku. Priecāsimies un spēlēsim mūzikas instrumentus.

Aizpildīsim darba lapas, krāsosim un zīmēsim. Griezīsim, līmēsim, plēsīsim un lipināsim. Izgatavosim papīra lelles pasakām un rādīsim teātri. Visu liksim kopā vienā lielā stāstā.

001_Žips

Iveta Brikmane

Esmu mūzikas skolotāja . Mans sirdsdarbs ir saistīts ar bērniem. Mūzika ir tikai viena joma manās zināšanās un pieredzē. Darbs ar bērniem ir kā milzīgs okeāns ar neatklātiem dabas brīnumiem. Un, lai cik nebūtu grāmatu un gudru profesoru par bērnu audzināšanu, to nevar apgūt visas dzīves garumā. Mans lielākais skolotājs manā darbā ir pats bērns – kā individualitāte. Tikai vērojot un ļaujoties plūdumam, mēs varam sajust un atrast bērna patieso ceļa virzību, kur skolotājs var būt kā pavadonis.

Puteklītes pasaciņas

Ko Tu iegūsi?

Video nodarbības

Video nodarbībā mācīsimies pasakas, dziesmas un dzejoļus un darbosimies ar pirkstiņiem.

Plāns

Tematiskais plāns katrai nedēļai. Atzīmē kas izdarīts un redzi kas vēl jāizdara.

Darba lapas

Katrai tēmai sagatavotas darba lapas un izgriežamas papīra lellītes teātrim.

WhatsApp grupa

Kopīga grupa komunikācijai, informācijai un diskusijām ar domu biedriem.

Ko iegūs Bērni?

Kas nepieciešams mājās?